Scherp - Gelijkwaardig - Effectief

Onze aanpak

 

De start van een opdracht

Iedere samenwerking begint met een goed gesprek. Als het gaat om een team-gerichte vraag dan voeren we dat gesprek het liefst ook met de deelnemers zelf. Iedereen heeft namelijk zijn/haar eigen waarheid, en alle waarheden bij elkaar maken de werkelijkheid. Deze start is natuurlijk niet uniek, maar voor ons is dit eerste gesprek wel een essentiële stap die ook kan leiden tot de vaststelling van een heel andere uitdaging of vraag dan aanvankelijk werd gedacht. Ook kunnen we tot de conclusie komen dat we niet verder gaan met elkaar omdat we denken dat een ander het beter kan. We hebben in de loop der jaren een groot netwerk opgebouwd en dat zetten we graag in. Immers, succes is voor een groot deel afhankelijk van de kennis van je eigen grenzen.

Meelopen

Als we in het gesprek tot de voorlopige conclusie komen dat we een zinvolle bijdrage kunnen leveren dan lopen we vooraf mee op de betreffende locatie. We zijn dat al gewend te doen vanaf onze oprichting en zijn dat niet voor niets blijven doen. Het is behoorlijk intensief, maar meer dan de moeite waard. Tijdens het meelopen leren we het gebouw kennen, de mensen die er werken, en waar mogelijk de cliënten die er verblijven. Bovendien kunnen we ons een voorstelling maken bij waar deelnemers het over hebben als ze vertellen over hun werkplek als we hen later in een andere context treffen. En dat wordt zeer gewaardeerd door deelnemers.

Het plan

Ondanks het feit dat we met een zo gedetailleerd mogelijk voorstel komen, hebben we vooraf geen volledig dichtgetimmerd plan. Plannen bouw je niet op papier, maar met mensen. Onze ervaring in het begeleiden van mensen en groepsdynamiek heeft ons geleerd dat het grootste effect bereikt wordt wanneer we plannen durven loslaten. We reageren op wat hier en nu gebeurt met steeds de cruciale vraag in ons achterhoofd: welke stap kunnen we NU zetten om te zorgen dat we morgen dichter bij ons doel zijn. Omdat patronen en weerstanden ontstaan of vergroten bij veranderingen vraagt dit om aandacht en flexibiliteit in het begeleiden van processen. Daar ligt onze kracht en dat wordt gezien door opdrachtgevers.

Ons vertrekpunt

In alles wat wij doen staat bewustwording en de oplossingsgerichte benadering centraal. Wij komen niet vertellen hoe het zit of hoe het beter kan. Dat weten deelnemers aan onze programma’s vaak veel beter. We geloven in de vindingrijkheid van deelnemers en nemen hen via creatieve, afwisselende programma’s en goede gesprekken mee naar een eindresultaat waarbinnen een ieder beter tot zijn recht kan komen, zonder het verleden te negeren. We staan stil bij de lessen die we kunnen leren uit het verleden, niet bij de problemen van gisteren. Onze ervaring is dat je daar doorgaans geen energie van krijgt. Leren moet aansluiten bij het niveau, de leerstijl en de behoeften van deelnemers. Maar het moet vooral ook inspirerend zijn en de drive prikkelen om te willen verbeteren. Met plezier leren geeft energie en schept vertrouwen. En dat motiveert tot verandering.

Aandacht voor borging!

Of je nu vaardigheden aanleert, kennis opdoet of leert om dingen anders te doen dan is training of begeleiding op weg naar dat doel zinvol, maar het effect is soms van korte duur. Wij hebben om die reden evenveel aandacht voor de borging van gedragsverandering op de lange termijn. Tijdens trajecten, maar vooral in de laatste fase van iedere opdracht bedenken we creatieve oplossingen die er toe leiden dat deelnemers ook op de lange termijn zullen terugdenken aan onze trajecten. Die specifieke aandacht voor borging is voor ons onlosmakelijk verbonden met alles wat we doen.

Kortom

Bij ons geen..

   Theorieën waar niemand energie van krijgt
   Kant en klare oplossingen
   Ellenlange, saaie powerpointpresentaties
   Dikke rapporten waar je amper doorheen komt
   Gladde, overtuigende speeches
   Onnodig lange bemoeienis
   En alle andere varianten waar je niet op zit te wachten

Maar wel..

   Praktische inzichten die direct toepasbaar zijn
   Een vergroot inzicht in je eigen patronen
   Veel aandacht voor borging
   Plezier terwijl je leert
   Positief verrast worden met je eigen ideeen
   Betrokkenheid zo efficiënt en kort mogelijk
   Een nee en wie wel op vragen waarvan we weten dat anderen beter zijn dan wij